1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA I (2007-2010) MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA OTO-LT29 Câu 1: (3 điểm) Điền chú thích và trình bày nguyên lý hoạt động bơm chuyển nhiên liệu (theo hình vẽ). 1. Con đội 5 4 2. Cần đẩy 3 6 3. Van hút 7 4. Píttông bơm tay A 5. Lò xo 2 1 6. Van đẩy B 7. Píttông 8 8. Rãnh 9 9. Lò xo con đội * Nguyên lý làm việc: a. Hành trình chuyển tiếp: Khi phần cao của cam lệch tâm tác động vào con đội  cần đẩy đi lên pít tông 7 đi lên, thể tích khoang A giảm, khoang B tăng, van hút đóng, van đẩy mở, nhiên liệu được đẩy từ khoang A sang khoang B. b. Hành trình làm việc: Khi phần cao của cam lệch tâm thôi tác động lên con đội lò xo 5 đẩy pít tông đi xuống, van hút mở, van đẩy đóng, nhiên liệu từ thùng được hút vào khoang A, nhiên liệu từ khoang B được đẩy lên bơm cao áp. Câu 2: (2 điểm) Điền chú thích và trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh thủy lực (theo hình vẽ). 1- Bàn đạp 2- Xilanh chính 3- Đường ống 4- Xilanh phanh bánh xe 5- Guốc phanh 6- Tang trống 7- Lò xo hồi vị guốc phanh Nguyên lý làm việc + Khi phanh (tác dụng lực vào bàn đạp) 1  2  3  4  5 6 tạo ra lực ma sát giữa 5 và 6 làm xe phanh lại. + Khi thôi phanh (thôi tác dụng lực vào bàn đạp) 7 kéo 5 tách khỏi 6, dầu từ 4  3  2 1
  2. Câu 3: (2 điểm) Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện đèn pha và đèn hậu (theo sơ đồ). - Khi bật công tắc điều khiển đèn nấc HEAD, công tắc độ sáng nấc LOW thì đền cốt sáng, dòng điện đi như sau: - Khi bật công tắc độ sáng nấc HIGH thì đèn pha và đèn báo pha sáng dòng điện đi như sau: - Khi bật công tắc nấc độ sáng nấc FLASH thì đèn pha và đèn báo pha sáng, dòng điện đi như sau 2