Giải pháp điều hòa không khí trong các mỏ hầm lò

Bài viết trình bày các giải pháp sử dụng điều hòa không khí trong các mỏ hầm lò, các ý tưởng về điều hòa không khí, đặc trưng của hệ thống điều hòa không khí và phương hướng phát triển hệ thống điều hòa không khí mỏ hầm lò.

5/4/2020 4:46:36 PM +00:00

Kết quả kiểm tra, thử nghiệm bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ than hầm lò theo QCVN 01:2018/BCT

Bài viết giới thiệu các quy định về kiểm tra thử nghiệm bình tự cứu cá nhân và các kết quả đạt được khi áp dụng khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò QCVN 01:2018/BCT

5/4/2020 4:46:27 PM +00:00

Xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác khai thác, tuyển quặng cho Công ty nhôm Đắk Nông - TKV

Bài viết trình bày các kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác khai thác, sàng tuyển cho Công ty nhôm Đăk Nông - TKV ” của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty nhôm Đăk Nông – TKV (DNA).

5/4/2020 4:46:21 PM +00:00

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng, xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 4:46:06 PM +00:00

Tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá hiện trạng công tác quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng dựa trên cơ sở lý luận về rừng ngập mặn và quản lý rừng ngập mặn.

5/4/2020 4:45:59 PM +00:00

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, khái niệm và hoạt động thủy lợi đã có nhiều thay đổi, tiếp cận, kế thừa kinh nghiệm quản lý hoạt động từ các nước tiên tiến trên thế giới. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về quản lý thủy lợi.

5/4/2020 4:45:51 PM +00:00

Phát triển kinh tế biển Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện trạng và tương lai

Kinh tế biển có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay thì kinh tế biển Hải Phòng càng giữ vai trò quan trọng và đem lại nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo.

5/4/2020 4:45:45 PM +00:00

Xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích số liệu 15 năm (2002 – 2017) về trường nhiệt độ mặt nước biển đã xây dựng các bản đồ về trường nhiệt độ mặt biển vùng biển Tây Nam của Việt nam.

5/4/2020 4:45:38 PM +00:00

Đánh giá rủi ro ô nhiễm các dạng hóa học của kim loại (Zn, Cu, Cr, Pb) trong trầm tích cửa sông Soài Rạp, sông Sài Gòn - Đồng Nai

Cửa sông Soài Rạp thuộc hệ thống sông Sài gòn - Đồng Nai là một trong những con sông lớn của Việt Nam, nằm giữa huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời vùng cửa sông Soài Rạp được xem có tính đa dạng sinh học cao và nguồn lợi sinh vật phong phú, đặc biệt là nuôi hầu thương phẩm.

5/4/2020 4:45:32 PM +00:00

Đánh giá chất lượng nước mặt sông Đà đoạn chảy qua thành phố Hòa Bình

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước sông Đà đoạn chảy qua thành phố Hòa Bình. Đề tài phân tích 12 chỉ tiêu pH, TSS, DP, BOD5 , COD, NO2 - , NH4 +, PO4 3-, NO3 - , Fe, độ đục, Coliform của 24 mẫu nước tại 4 vị trí lấy mẫu: Lòng hồ Hoà Bình, cầu Cứng, cầu Đen và cảng Bến Ngọc.

5/4/2020 4:45:26 PM +00:00

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số loài Đỗ quyên bản địa tại Hà Nội

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các loài đỗ quyên đều sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện ở Hà Nội. Trong 8 loài nghiên cứu đã xác định được 4 loài có triển vọng là đỗ quyên Q3, Q5, Q7 và Q8.

5/4/2020 4:45:20 PM +00:00

Lượng hấp thu CO2 của rừng trồng phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) tại khu vực rừng phòng hộ Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) đã được nhập nội, trồng rừng ở Việt Nam từ năm 1896 và là loài cây sinh trưởng nhanh nên thường được sử dụng làm cây tiên phong trồng rừng ven biển để phòng hộ chống cát bay, cát nhảy. Để góp phần vào việc tính toán khả năng hấp thu CO2 của quần thể rừng trồng phi lao hấp thu CO2 trên mặt đất.

5/4/2020 4:45:13 PM +00:00

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trồng cây công nghiệp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu đã xác định được diện tích đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng là 10.214,52 ha thuộc 37 chủ rừng khác nhau. Một số mô hình trồng xen cây lâm nghiệp với cây công nghiệp phổ biến hiện nay là Cà phê xen Muồng đen; Hồ tiêu xen Muồng đen; Cà phê xen Mắc ca hoặc Cà phê xen hỗn hợp Sầu riêng, Mắc ca, Bơ. Trong đó, mô hình trồng xen cây lâm nghiệp trên đất đang trồng cây công nghiệp (Cà phê, Hồ tiêu) cho hiệu quả cao hơn so với trồng độc canh cây Cà phê.

5/4/2020 4:45:07 PM +00:00

Thực trạng và một số giải pháp khôi phục - phát triển rừng ngập mặn khu vực biển đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long thông qua điều tra rừng trồng, rừng tự nhiên đại diện tại các khu vực nghiên cứu. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích có rừng ngập mặn là 73.372,04 ha, chiếm 50,5% diện tích rừng ngập mặn cả nước.

5/4/2020 4:45:00 PM +00:00

Xây dựng quy chế trả lương - Nội dung và phương pháp thực hiện

Hiện nay, chúng tôi nhận thấy việc xây dựng hệ thống tiền lương ở nhiều doanh nghiệp còn nặng tính hình thức ở việc soạn thảo ra một bộ tài liệu. Việc soạn thảo đó thường không tiếp cận từ góc độ quản lý, xem nhẹ hoặc không phân tích một cách thấu đáo các mục đích cần đạt được, thiếu phương pháp và tính hệ thống. Hệ thống tiền lương được xây dựng nhằm mục đích tăng cường khả năng thu hút, lưu giữ và ổn định đội ngũ nhân sự, nâng cao mức độ hài lòng, gắn bó của nhân viên, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý.

5/4/2020 4:44:54 PM +00:00

Vấn đề tiền lương

Trong xã hội hiện nay, tiền lương là một phạm trù khá trừu tượng, nó không phải hàng hoá, cũng không phải là giá trị của hàng hoá mà nó chỉ là một hình thức cải trang của giá trị hàng hoá, hay còn gọi nó là giá cả của hàng hoá. Trong thị trường sức lao động, sức lao động là hàng hoá, tiền lương là giá cả của hàng hoá. Trong thành phần kinh tế nhà nước và khu vực hành chính sự nghiệp, tiền lương là số tiền mà các doanh nghiệp quốc doanh, các cơ quan, tổ chức của nhà nước trả cho người lao động theo cơ chế và chính sách của Nhà nước và được thể hiện trong hệ thống thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

5/4/2020 4:44:48 PM +00:00

Tầm quan trọng của việc xây dựng quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp đối với mỗi doanh nghiệp

Theo thống kê, 90% người lao động rất quan tâm đến quy chế lương thưởng khi làm việc trong doanh nghiệp. Điều này cho thấy, việc xây dựng một quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp phù hợp và minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân được nhân tài. Bài viết sau hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích về lợi ích cũng như tầm quan trọng trong việc xây dựng một quy chế lương thưởng, phụ cấp phù hợp cho doanh nghiệp.

5/4/2020 4:44:42 PM +00:00

Quy chế trả lương

Quy chế là những chế độ được quy định dưới dạng văn bản thể hiện thông qua các điều khoản để điều tiết hành vi của con người khi thực hiện những hoạt động nhất định nào đó trong tổ chức. Quy chế trả lương là tất cả các chế độ quy định về việc trả công lao động trong một công ty, một doanh nghiệp hay một tổ chức. Quy chế trả lương được xây dưng trên cơ sở những quy định của nhà nước.

5/4/2020 4:44:34 PM +00:00

Mẫu Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động năm 2020

Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động năm 2020 được đưa ra nhằm quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng và cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp, hỗ trợ, phúc lợi cho người lao động. Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm làm việc chính thức tại công ty. Quy định việc trả lương, trả thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của cán bộ, công nhân viên.

5/4/2020 4:44:28 PM +00:00

Mẫu Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động năm 2019

Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động năm 2019 được đưa ra nhằm quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng và cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp, hỗ trợ, phúc lợi cho người lao động. Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm làm việc chính thức tại công ty. Quy định việc trả lương, trả thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

5/4/2020 4:44:22 PM +00:00